En de ALV zag dat het goed was...

Written by Guido Jansen in
January 2007

Afgelopen woensdag was dus de financiële ALV (de 3e ALV van ons bestuursjaar) en dat ging zeer goed! Er werden constructieve discussies gevoerd en goede voorstellen ingediend waarover we dan weer netjes hebben gestemd. Al met al geen grote aanpassingen en het was best gezellig, zo mag het van mij wel vaker gaan!

Recent posts
No items found.